Hvad er coaching?

Coaching henvender sig til alle, der ønsker større personlig indsigt og udvikling.

Jeg kan hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse og klarhed for din situation, så du kan udnytte dit fulde potentiale og få et bedre fokus på dine mål og karrieremuligheder. Kunsten består i at tage kontrol over vores overbevisninger og fuldføre de mål, vi sætter os for. Hvad enten det angår dit privatliv eller i dit arbejdsliv.

Coaching kan hjælpe dig hen mod en mere proaktiv tænkning og planlægning. Menneskers grundværdier og overbevisninger stammer fra vores opvækst, og disse bliver enten styrket eller svækket gennem de erfaringer, som livet giver dig.

Coaching kan rette fokus på de negative overbevisninger, som man bærer rundt på og ændre disse til et positivt livssyn. Dette støtter, motiverer og frigør dine indre ressourcer til at opnå nye mål, som kan skabe større harmoni i livet. Læring involverer altid udvikling.

Udvikling via coaching betyder, at man med enkle værktøjer kan lære at agere, handle og tænke på en ny og anderledes måde. Det er til gavn for én selv og for ens omgivelser.

Coaching er en fortrolig dialog, der foregår enten ved et personligt møde eller online. Jeg har tavshedspligt, og jeg må ikke videregive nogen af de oplysninger, der kommer frem i en coachsession.